Kultahiekan järjestyssäännöt 
kaikkien viihtyvyyden takaamiseksi

  1 §  Alueella hiljaisuus joka yö klo 23.00–07.00, naapureita häiritsevä metelöinti yms. on tuolloin kielletty.
          Myös muuna aikana käyttäytymisessä on otettava huomioon muidenkin viihtyisyys alueella.  

 
  2 §  Koirat on pidettävä kytkettyinä eivätkä ne saa haukunnallaan tai muutoin häiritä muita. Koiria ei saa viedä
          alakerran suihkuihin, ne eivät ole lemmikkieläinten pesupaikkoja.
          Koirat ovat kesäaikaan tervetulleita Kultalan terassille, sisälle Kultalaan ei.
         
  3 §  Alueelle ei saa tuoda minkäänlaisia ampuma-aseita.
 
  4 §  Kaikkien on kykyjensä mukaan huolehdittava alueen turvallisuuden ja järjestyksen
säilymisestä – näiden  

          vaarantuessa asiasta on ilmoitettava Eskolle.
 
  5 §  Jokaisen on otettava huomioon yleisten tilojen siisteys: roskat ja tupakantumpit on laitettava   
       
  tarkoitukseen varattuihin astioihin.
 
  6 §  Käytettäessä Kultahiekka Caravanin omistamia välineitä ne on palautettava niille varattuihin
paikkoihin.

  
  7 §  Grillikatoksella ja pihakeittiöllä oleskelu ei saa tuottaa häiriötä alueelle ja sieltä poistuttaessa tulee
          siistiä ajanvieton jäljet.
 
  8 §  Omien alkoholijuomien tuominen anniskelualueelle (Kultala ja terassi) on
ehdottomasti kielletty.

  9
§ Jokaisen alueella oleskelevan tulee kunnioittaa muiden alueen käyttäjien rauhaa.

10 § Omistajalla on oikeus ja hänen tulee puuttua yksityisen henkilön tai henkilöiden aiheuttamaan meluavaan tai
         muutoin häiritsevään käyttäytymiseen siten, että järjestys palautuu. Harkintansa mukaan omistajalla on oikeus
         poistaa alueelta henkilö tai henkilöt, jotka huomautuksesta välittämättä eivät noudata annettuja määräyksiä.


11 §  Toistuvasta häiriökäyttäytymisestä seuraa varoitus – ellei se tehoa, niin häätö alueelta.

12 §  Oman häiriökäyttäytymisensä vuoksi häädön saaneelle vaunukunnalle ei hyvitetä jäljellä olevaa kausipaikkamaksua.  

13 §  Saunomisen jälkeen saunat, pukuhuoneet, suihkutilat  ja vessat on jätettävä siisteiksi ja tyhjät pullot niille
          varattuihin paikkoihin.

14 §  Omien karaoke laitteiden käyttäminen alueella / vaunussa on kielletty.

15 §  Asuntovaunut on tuotava alueelle sen aukioloaikana tai erikseen sovittuna aikana.

16 §  Rakennusmääräysten vuoksi  alueelle ei saa sijoittaa siirrettäviä saunoja tms. ilman lupaa. Kausipaikoille ei saa
          tehdä kiinteitä rakennuksia kuten puusta rakennettuja tai elementtirakenteisia etutelttoja.

17 §  Kaiken vaunu/autopaikalla käytettävän sähkön täytyy kulkea mittarin kautta.

18 §  Talovaunujen tuominen alueelle on kielletty.

19 §  Tarpeetonta mopoilla ja mönkijöillä ajoa alueella on vältettävä. Mönkijöiden työkäyttö päiväsaikaan on sallittua.

20 §  Alueen henkilökunta hoitaa teiden aurauksen. Kausipaikkalaiset huolehtivat itse vaunupaikkansa ja
          aurausvallien lumitöistä.

21 §  Vaunupaikastaan luopujan on jätettävä paikka siistiksi, muutoin häneltä peritään siivouskulut.
Etusivulle
7.4.2013